nl-NLen-US
   Inloggen

View Article

Kortere wachttijden bij balies.

Kortere wachttijden bij balies.
23-10-2012

‘Heel moeilijk, een worsteling’, of ‘eigenlijk geen inzicht hoe goed we het doen en hoe te verbeteren’, maar vooral ook ‘ik kan geen servicenorm garanderen als we niet weten wanneer de klant binnenkomt’. Veel gehoorde antwoorden die je binnen afdelingen Publiekszaken hoort als je vraagt hoe snel burgers worden geholpen en hoe je nog efficiënter medewerkers kunt plannen en roosteren. In dit praktijkverhaal uit Tilburg wordt duidelijk hoe ze daar met bestaande middelen snellere service verlenen.

Ook kijken we naar een ander hoofdpijndossier binnen gemeenten: hoe zorg je
ervoor dat de wachttijd van klanten die op afspraak komen niet ten koste gaat
van die van klanten die vrij binnen komen lopen? Hoe was de situatie in Tilburg
en hoe is deze verbeterd en met welk resultaat? Deel 2 van Tilburgse lessen.