nl-NLen-US
   Inloggen

Een moeilijk gesprek vandaag? 9 tips om tot een goed resultaat te komen.

Een moeilijk gesprek vandaag? 9 tips om tot een goed resultaat te komen.
31-10-2012

Waarom zijn gesprekken soms moeilijk? Omdat we er emotioneel bij betrokken zijn of omdat het inhoudelijk complex is. Ook als je heel ervaren bent, blijf je gesprekken hebben waarvan je het gevoel hebt dat je ze grondig moet voorbereiden om tot een goed resultaat te komen. Hoe vergroot je de kans op een optimaal gesprek?

 

  1. Ga het gesprek niet in met de gedachte: ik-moet-perse winnen. 
  2. Maak het probleem niet simpeler dan het is.
  3. Respecteer de ander in het gesprek. Zorg ervoor dat je als je het gesprek beëindigt je de overtuiging hebt dat houding, inhoud en verbale en non-verbale communicatie respectvol waren.
  4. Vermijdt dat je ten prooi valt aan grote emotie (defensief en offensief taal gebruik).
  5. De gesprekspartner maakt verwijten, spreekt op hoge toon, nagelt je aan het kruis...
  6. Het gesprek gaat over een onderwerp waar je emotioneel door geraakt wordt.
  7. Voorbereiden! Op wat de kern van het probleem is, hoe de ander dat ziet, wat de optimale uitkomst is van het gesprek en hoe ik met de ander wil samenwerken.
  8. Geen aannames over de intenties en interpretaties van de ander, bevraag de ander hierop.
  9. Verlies de optimale uitkomst van het gesprek niet uit het oog.

Veel succes met het gesprek! Lees hier verder om jouw gesprek optimaal voor te bereiden.