nl-NLen-US
   Inloggen

12 Uurtje

Brainstormen en een probleem verkennen samen met specialisten tijdens de lunch. Dit is de kern van ons 12 Uurtje. Met inzet van vakspecialisten verkennen we volgens een eigen ontworpen methodiek in een paar uur tijd samen een vraagstuk of probleem.

Met onze specialisten bekijken we vanuit verschillende invalshoeken het vraagstuk, vergroten we inzichten en formuleren we oplossingen.